آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

واکنش‌ها به گفته‌های محمد محقق در ایران 6 قوس|آذر 1396

 

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان می‌گوید، اشتراک شهروندان افغانستان در جنگ‌های بیرون از افغانستان جایی در راهبرد حکومت وحدت ملی ندارد.

عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران می‌گوید، اظهاراتی که اخیراً دربارۀ اشتراک شهروندان در نبرد کشورهای همسایه مطرح شده است، بیانگر راهبرد حکومت وحدت ملی نیست.

گفته‌های آقای عبدالله به دنبال سخنان اخیر محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی در نشستی در تهران مطرح می‌شود.

این گفته‌ها واکنش شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان را نیز به دنبال داشته است.

منورشاه بهادری در نشست امروز می‌گوید، اظهارات محمد محقق در حالی که افغانستان عملاً درگیر جنگ است برای شهروندان کشور قابل قبول نیست.

حیدرجان نعیمزوی نیز می‌گوید، استقبال از شرکت شهروندان افغانستان در نبرد با داعش در سوریه قابل توجیه نیست و محمد محقق باید محاکمه شود.

آقای محقق پنجشنبه هفتۀ گذشته در همایش «بیداری اسلامی» از نبرد «رزمندگان عراق و سوریه، ارتش عراق و سوریه، حشد شعبی عراق و همچنین رزمندگان ایران، افغانستان، پاکستان و جای جای دنیا» علیه داعش در عراق و سوریه تشکر کرد.