آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

پنج نامزدوزیر برنامه‌های‌شان را به مجلس ارایه کردند



 11 قوس|آذر 1396

 

طارق‌‌شاه بهرامی نامزد وزارت دفاع ملی، ویس‌احمد برمک نامزد وزارت ‌داخله، فیض‌الله ذکی نامزد وزارت کار و اموراجتماعی، شهدا و معلولین، نرگس ‌نهان نامزد وزارت معادن و محمدحمید طهماسی، نامزد وزارت‌ ترانسپورت/حمل‌ونقل امروز برنامه‌های‌شان را به مجلس ارایه کردند.

نامزد وزیرات وزارت دفاع می‌گوید در صورت کسب رأی اعتماد مجلس، برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت سربازان ارتش و همچنان تجهیز نیروهای امنیتی روی دست دارد. به گفتۀ آقای بهرامی، می‌خواهند برای بازتوانایی نیروهای امنیتی مرکزی بزرگی در کابل ایجاد کند. او می‌افزاید، داعشِ افغانستان از گروه‌های تروریستی منطقه و بین‌المللی تشکیل شده و طالبان و داعش در افغانستان هدفی واحد دارند.

ویس‌احمد برمک، نامزد وزارت داخله می‌گوید، برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت پولیس در دست دارد و افزایش پنج درصدی حقوق پولیس سر از آغاز سال مالی جدید نخستین گامش است. او می‌افزاید که از مجموع سربازان افغانستان 92 درصد انگشت‌نگاری شده‌اند و باقی در سال آینده تکمیل خواهد شد. آقای برمک همچنان می‌گوید که ولایت‌ها را به سه قسمت تقسیم کرده‌اند و برنامۀ امنیتی را به ترتیب تقسیم‌بندی اجرا خواهند کرد. برمک می‌افزاید، طی چهار ماه آینده در تمام کابل کمره‌های امنیتی نصب می‌کند و همچنان در آینده‌یی نزدیک برای تفکیک وسایط با دیگر نهادهای امنیتی و دولتی و موسسات، رنگ وسایط‌شان را در پایتخت اندکی تغییر خواهند داد.

نرگس نهان، نامزدوزیر معادن و پترولیم می‌گوید که در صورت کسب کرسی وزارت کمیسیون حفاظت از معادن را زیر چتر این وزارت ایجاد خواهد کرد. او می‌افزاید که از مجموع 28 ریاست این وزارت تنها 8 ریاست رییس دارند و باقی از سوی کارمندان پایین‌رتبه اداره می‌شوند. بانون نهان می‌گوید که افزون بر تعیین روسای این کمیسیون‌ها برنامه‌هایی برای اعتمادسازی کشورها به خاطر سرمایه‌گذاری روی دست دارد.

نامزد وزیران کار و امور اجتماعی شهدا و معلولان و حمل‌ونقل و هوانوردی ملکی نیز در نشست مجلس می‌گویند، در صورتی که مورد اعتماد مجلس قرار گیرند، برنامه‌های اصلاحی روی دست دارند و در راستای شغل‌زایی برای شهروندان و مدیریت درست حمل‌ونقل کشور روی دست دارند.

پرسش‌های اعضای مجلس در نشست امروز مطرح شد و قرار است نامزدوزیران فردا به پرسش نماینده‌گان پاسخ دهند.

ادارۀ وزارت‌ها از سوی سرپرستان موردی بوده که همواره با استفاده از آن سران حکومت محکوم به اختلاف میان خود شده‌اند؛ به باور آگاهان، که اختلاف میان سران حکومت و نبود ارادۀ جدی سبب شده تا این فرهنگ ادامه یابد.