يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

غنی: یا ثابت کنید با داعش رابطه داریم یا چادر بپوشید 11 قوس|آذر 1396

 

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور امروز در مراسم سپردن مسؤولیت‌های پولیس مرزی به وزارت دفاع می‌گوید که آزادی بیان برای دولت مهم است به شرط آن که با منافع ملی در تضاد نباشد.

آقای غنی با خطاب قراردادن مخالفان سیاسی‌اش می‌گوید، کسانی که او و تیم همراهش را به همکاری با داعش متهم می‌سازند، باید گفته‌های‌شان را در دادگاه ثابت سازند و در غیر این صورت چادر بپوشند.

در مراسم سپردن مسؤولیت‌های پولیس مرزی به وزارت دفاع، سرپرست وزارت داخله، وزارت دفاع، رییس مجلس نماینده‌گان و شخصیت‌های سیاسی و نظامی حضور داشتند.

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که نیروهای مرزی کشور از نظر کارمندان مورد نیاز۹۰ درصد، از نظر سلاح سبک ۸۵ درصد، از نظر داشتن سلاح سنگین ۴۵ درصد و از نظر وسایط و تجهیزات دیگر ۷۰ درصد تکمیل هستند.

نداشتن قابلیت رزمی، عدم دریافت آموزش‌های لازم، نبود تأسیسات نظامی، نداشتن حمایت هوایی کافی، نداشتن پوشش سراسری، وجود ۲۶۴ راه باز و نبود پوشش امنیتی برای ۱۵۰۰ کیلومتر مزرهای رسمی از چالش‌های عمده این نیروها خوانده شده است.

ویس‌احمد برمک سرپرست وزارت داخله واگذاری صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های پولیس مرزی به وزارت دفاع را گامی بزرگ در راستای تأمین امنیت در کشور و انسجام نیروهای امنیتی افغانستان می‌داند.

گفتنی‌ست که پیش از این دستگاه پولیس مرزی وابسته به وزارت داخلۀ کشور بود.