آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

نظرسنجی تازه: حکومت اراده‌یی برای تأمین صلح ندارد 11 قوس|آذر 1396

 

مرکز مطالعات استراتیژک منطقه‌یی امروز نتیجۀ نظر سنجی‌اش را که در باره ارادۀ حکومت برای تأمین صلح در 6 ولایت انجام داده بود، اعلام کرد.

عبدالباقی امین، رییس این مرکز می‌گوید که در چند سال پسین، حکومت،  شهروندان و جامعۀ جهانی گام‌های جدی را برای صلح نبرداشته‌اند.

به گفتۀ آقای امین، از میان دو هزار کسانی که در نظرسنجی آنان اشتراک کرده‌اند، 67 درصدشان  گفته‌اند که حکومت برای تأمین صلح ارادۀ جدی ندارد.

رییس مرکز مطالعات استراتیژک منطقه‌یی می‌افزاید، 73 درصد پرسش شونده‌گان گفته‌اند که جنگ نیابتی درافغانستان جریان دارد.

بر بنیاد این نظرسنجی، 76 درصد گفته‌اند که شورای عالی صلح توان میانجی‌گری میان حکومت و مخالفان دولت را ندارد و 78 درصد دیگر نیز گفته‌اند که برای گفت‌وگوهای صلح باید یک نهاد بی‌طرف ایجاد شود.