يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

نبود بس‌های شهری و مشکلات روزافزون شهروندان 12 قوس|آذر 1396

 

شماری از پایتخت‌نشینان می‌گویند، نبود بس‌های شهری مردم را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده است و این مشکل برای زنان دو برابر محسوس است.

زهرا و زهره، دو تن از باشنده‌گان کابل می‌گویند، هنگامی که در صندلی نخست موتر سوار شوند، راننده از آنان کرایۀ دو نفر را درخواست می‌کند. این دو از ریاست ترافیک می‌خواهند تا از راننده‌گان به گونۀ جدی نظارت کند. باشنده‌گان پایتخت از ترافیک شهر کابل می‌خواهند که کنترل بیشتری بر موترهای شهری داشته باشد تا وقت پایتخت‌نشینان در جاده‌ها هدر نرود.

اما راننده‌گان دلیل سوارکردن دو تن در صندلی نخست موتر را بلندبودن بهای تیل، خرابی جاده‌ها و عدم کنترل ریاست ترافیک عنوان می‌کنند.

سیدمحبوب سادات، مدیر ترافیک شهر کابل می‌گوید، همه روزه در شهر گشت‌وگذار می‌کنند و هر راننده‌یی که دو تن را در صندلی نخست سوار کند، جریمه می‌کنند.

پایتخت‌نشینان از حکومت می‌خواهند تا به شمار بس‌های شهری بیافزاید و فرهنگ شهرنشینی را از طریق رسانه‌ها ترویج کند.