آدينه 4 حوت|اسفند 1396 برابر با 23 فبروری 2018

برنامه‌های پنج نامزدوزیر دیگر روی میز نماینده‌گان مجلس 12 قوس|آذر 1396

 

در ادامۀ ارایۀ برنامه‌های نامزدوزیران به اعضای مجلس نماینده‌گان، امروز نامزدوزیران سرحدات، اقوام و قبایل، فواید عامه، انرژی و آب، زراعت، آبیاری و مالداری، مخابرات و فناوری معلوماتی و اقتصاد برنامه‌های آیندۀ خود را به مجلس ارایه کردند.

گل‌آغا شیرزی، نامزدوزیر سرحدات، اقوام و قبایل می‌گوید که اگر رأی اعتماد اعضای مجلس نماینده‌گان را به دست بیاورد، اتحاد میان اقوام، حل مشکلات باشنده‌گان کشور از طریق جرگه‌ها و جلب کمک بزرگان برای تأمین صلح در کشور از اولویت‌های کاری‌اش خواهد بود.

مصطفا مستور، نامزدوزیر اقتصاد نیز می‌گوید، اگر اعضای مجلس نماینده‌گان به او رأی اعتماد دهند، برای محو فساد، ظرفیت‌سازی و افزایش تولیدات داخلی تلاش می‌کند.

یما یاری، نامزدوزیر فواید عامه می‌گوید که اگر مجلس نماینده‌گان به وی رأی اعتماد دهد، ساخت‌وساز جاده‌ها، محو فساد و بازسازی جادۀ سالنگ از اولویت‌های کاری‌اش خواهند بود.

نصیراحمد درانی، نامزد وزیر زراعت، آبیاری و مالداری نیز در این نشست با شرح برنامه‌های کاری‌اش می‌گوید، کشاورزی را مدرن خواهد کرد و به وعده‌اش پابند است.

شهزادگل اریوبی، نامزدوزیر مخابرات و فناوری معلوماتی می‌گوید که اگر رأی اعتماد مجلس را به دست بیاورد، هزینۀ تماس‌های تلیفونی را 10 درصد کاهش خواهد داد.

این نامزدوزرا که شمارشان به 12 تن می‌رسد، هفتۀ پیش از سوی ریاست جمهوری به مجلس نماینده‌گان معرفی شدند و تا کنون 10 تن از آنان برنامه‌های کاری‌شان را به مجلس ارایه کرده‌اند و قرار است 2 نامزدوزیر باقی‌مانده فردا برای ارایۀ برنامه‌های خود به مجلس بروند.