يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

کابل و نتیجۀ مثبت کشت زعفران 13 قوس|آذر 1396

 

مسؤولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری کابل می‌گویند، علاقه‌مندی کشاورزان به کشت زعفران افزایش یافته است.

عمرجان منگل، رییس زراعت کابل امروز در برنامۀ تشویق کشاورزان پایتخت می‌گوید، در سال جاری 6250 کیلوگرام پیاز زعفران را برای 25 تن از کشاورزان کابل اهدا کردند و تا کنون 12 کیلوگرام زعفران از 14 ولسوالی برداشت شده است.

به گفتۀ آقای منگل، در سال جاری 7 جریب زمین بیشتر از سال گذشته در شهر کابل زعفران کاشت شده است. او می‌گوید که از میان 104 تن از کشاورزانی که در بخش زعفران در پایتخت فعالیت دارند، 80 درصد را زنان تشکیل می‌دهد.

لیلما یوسفی، یکی از زنانی که مصروف کشت زعفران است می‌گوید، با جمعی از دوستانش دست به کاشت زعفران زده است و از درآمدش راضی است.

زعفران افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است. نهاد جهانی سنجش ذایقه و کیفیت مواد غذایی در بروکسل، در سال 1394 از میان 300 نمونه زعفران کشورهای مختلف به زعفران افغانستان تصدیق‌نامۀ سه ستارۀ طلایی را برای سه سال پی‌هم به دست آورد و بهترین زعفران جهان شناخته شد.