يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

از غربال مجلس تنها نامزدوزیر زن نگذشت 13 قوس|آذر 1396

 

از مجموع 12 وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی تنها یک وزیر زن از سوی مجلس نماینده‌گان افغانستان رد شد و باقی توانستند موفقانه از غربال مجلس بگذرند.

در مجلس امروز 224 نماینده حضور داشتند و رقم رأی نماینده‌گان بر اساس جدول زیر است. در این میان تنها نرگس نهان نتوانست رأی اعتماد نماینده‌گان را به دست آورد.

این در حالی است که هنوز سه وزارت از سوی سرپرستان اداره می‌شود؛ وزارت معارف/آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت خارجه.

در پایان رأی‌گیری وزرا عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس از حکومت وحدت ملی خواست برای وزارت‌ها وزیر معرفی کند.