يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

رییس جمهور به اوزبیکستان رفت 13 قوس|آذر 1396

 

محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در سفری رسمی عازم اوزبیکستان شد.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گوید، در این سفر چندین موافقت‌نامه و اسناد همکاری در عرصه‌های امنیت، ترانزیت زمینی و هوایی، اقتصاد و تجارت، تحصیلات، انرژی، زراعت و مساعدت‌های حقوقی میان دو کشور امضا می‌شود. به گفتۀ آقای مرتضوی، رییس جمهور در دانشگاه بخارا نیز برای دیپلومات‌ها، استادان دانشگاه و دانشجویان سخنرانی می‌کند.

مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع نیز می‌گوید که در سفر رییس جمهور به اوزبیکستان 21 تفاهم‌نامه در عرصه‌های گوناگون به امضا می‌رسد. به گفتۀ آقای قوقندی، بر بنیاد این تفاهم‌نامه‌ها مشکلات خط‌آهن کشور و ترانزیت زمینی و هوایی حل می‌شود و افغانستان به بازارهای منطقه‌یی راه پیدا می‌کند.

آقای قوقندی می‌افزاید که با امضای این تفاهم‌نامه‌ها با اوزبیکستان، عواید افغانستان طی دو سال به یک میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.