يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

عمر خطاب رهبر ارشد القاعده در افغانستان کشته شد 14 قوس|آذر 1396

 

در نتیجۀ عملیات مشترک نیروهای ویژه امنیت ملی، ارتش و حمایت‌ قاطع در ولایت‌های غزنی، زابل و پکتیا عمر خطاب رهبر ارشد القاعده، مشهور به عمر منصور با 80 تن از اعضای این شبکه در افغانستان کشته شدند.

ریاست امنیت ملی با پخش اعلامیه‌یی گفته است که عمر خطاب پس از عاصم عمر رهبر القاعده در شبه جزیرۀ هند از کلیدی‌ترین افراد این شاخه بود که در افغانستان کشته شد. خبرنامه افزوده است، در این عملیات 27 تن اعضای شبکه القاعده بازداشت و 5 مخفی‌گاه عمدۀ این گروه تخریب شده است.

در بخش دیگر از خبرنامه آمده است که قاسم مشهور به خُرم کیانی، حسن‌حمزه و جنید از اعضای مهم شبکۀ القاعده در افغانستان، مصطفی مسؤول نظامی این شبکه با 3 طالب پنجابی و 2 طالب محلی نیز در میان کشته شده‌گان هستند.

تاکنون گروه القاعده در این باره چیزی نگفته است.

خبرنامه افزوده که اعضای شبکۀ القاعده پس از سال 2015 میلادی در جنگ‌های مستقیم بر ضد حکومت افغانستان اشتراک داشته و نقش مشوره‌دهی، تأمین کنندۀ ارتباطات و حمایت مسلکی در استفاده از اسلحۀبزرگ، پرتاب راکت و هاوان و تعلیمات در عملیات‌های شب برای طالبان را دارند.