يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

غصب زمین‌های اتحادیۀ کارگران از سوی وزارت مالیه 14 قوس|آذر 1396

 

ده‌ها تن از اعضای اتحادیۀ ملی کارگران در اعتراض به مصوبۀ حکومت در بارۀ برگرداندن مالکیت زمین‌های این اتحادیه، در کابل و دیگر ولایت‌های کشور به وزارت مالیه/دارایی، امروز در برابر ساختمان شورای ملی دست به اعتراض زدند.

آنان هشدار می‌دهند که اگر زمين‌هاى‌شان دوباره برگردانده نشود، در تمام ولایت‌ها دست به اعتراض خواهند زد.

معروف قادری، ريیس این اتحادیه می‌گوید که بر مبنای مصوبۀ کابینه، نامه‌یی عنوان این اتحادیه فرستاده شده که با در نظرداشت محتوای آن، اکنون وزارت مالیه در نظر دارد ملکیت‌هايی را که از پول نماینده‌گان کارگران در اتحادیه خریداری شده، غصب می‌شود.

به گفتۀ آقای قادری، هم‌اکنون زمین‌های اتحادیۀ ملی کارگران در برخی ولایت‌ها، از سوی وزارت مالیه غصب شده است.

سویتا عظیمی، یکی از اعضای اتحادیۀ ملی کارگران می‌گوید که حکومت برای بهبود زنده‌گی کارگران اقدامی نکرده و به دنبال غصب زمین است.

خواستیم دیدگاه وزارت مالیه را در بارۀ این ادعای اتحادیۀ ملی کارگران داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم، موفق نشدیم.