يک‌شنبه 29 دلو|بهمن 1396 برابر با 18 فبروری 2018

زنده‌گی عقب عینک‌های دودی؛ «هرگز شکست را نپذیرفتم» 15 قوس|آذر 1396

 

می‌نویسد، می‌آموزد و کمک می‌کند. شعارش این است که معلولیت، محدودیت نیست.

در گوشه‌یی از اتاقی قدیمی، با ماشین خط بریل، کمپیوتر و کتاب‌هایش نشسته است، برایم چه‌گونه‌گی استفاده از کمپیوتر و ماشین مخصوص خط نابینایان را نشان می‌دهد. روح‌الله میرزایی؛ نابینا است، اما نابینایی نتوانسته مانع کارش شود. او در حال حاضر دانشجوی دانشکدۀ حقوق در دانشگاه بلخ، مسؤول مجمع علمی و فرهنگی دانشجویان و گویندۀ یکی از رادیوهای محلی در مزار‌شریف است. روح‌الله می‌گوید، بارها در کوچه‌وبازار افتاد و با هزار مشکل خود را به دفتر می‌رساند، اما دست از تلاش برنداشت تا ثابت کرد که معلولیت محدودیت نیست.

میرزایی از طریق پروژۀ توان‌بخشی معلولان کمیتۀ سویدن برای دانش‌آموزان و دانش‌جویان نابینا به خط بریل مواد درسی آماده می‌کند. او همواره در تلاش است تا برای فرهنگ مطالعه در میان معلولان جا باز کند. او دوستان نابینای خود را به گوش‌دادن به کتاب‌های صوتی عادت داده است.

روح‌الله میرزایی، برای نخستین بار نقشۀ افغانستان را با استفاده از تارهای مخصوص و خط بریل برای معلولان ترسیم کرد که مورد تشویق نیز قرار گرفت. به گفتۀ میرزایی، این نقشه حالا در یکی از مراکز مهم مورد استفادۀ معلولان است.

آقای میرزایی حالا روی یک کتاب تصویری کار می‌کند که راهنمای معلولان در امور زنده‌گی‌شان باشد. به گفتۀ او، نابینایان می‌توانند با استفاده از این کتاب به معلولان دیگر کمک کنند.

نحوۀ استفادۀ روح‌الله از تلفون‌های هوشمند، فیس‌بوک و جواب‌دادن به پیام‌ها بسیاری‌ها را شگفت‌زده می‌کند. او به عنوان گردانندۀ در یکی از رسانه‌های محلی کار می‌کند و صدایش را با برنامه‌های کامپیوتری ویرایش می‌کند.

خسرو یقین، از همکاران آقای میرزایی می‌گوید، نخستین باری که روح‌الله را هنگام ویرایش صدا دیده به حیرت افتاده است. علی‌جان، یکی از اعضای خانوادۀ روح‌الله می‌گوید، او را الگوی تلاش و مبارزه در زنده‌گی‌اش می‌داند.

روح‌الله برنامه‌های زیادی در زنده‌گی‌اش دارد. دوست دارد معلولان به خصوص نابینایان خود را ناتوان احساس نکنند. او این را در زنده‌گی خودش ثابت کرده است. روح‌الله تمام امور زنده‌گی را به تنهایی پیش می‌برد و در خانۀ مستقلی در مزارشریف زنده‌گی می‌کند. او آرزو دارد که روزی شعار زنده‌گی‌اش (معلولیت محدودیت نیست) در جامعۀ افغانستان جامۀ عمل بپوشد.