آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

رییس جمهور به بادغیس رفت 19 قوس|آذر 1396

 

احمد امیری، سخنگوی والی بادغیس به سلام‌وطندار می‌گوید که رییس جمهور غنی در رأس هیأتی بلندپایه برای گشایش کار بخش اول و دوم سرک حلقه‌یی قیصار-لامان و بررسی اوضاع امنیتی عازم بادغیس شده است.

پیشتر مسؤولان در وزارت فواید عامه گفته بودند که کار ساخت بخش اول و دوم سرک حلقه‌یی قیصار-لامان به هزینۀ نزدیک به 85 میلیون دالر تا دونیم سال دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

بخش اول سرک حلقه‌یی، از لامان تا شهر قلعۀنو مرکز ولايت بادغيس، به طول ٣٤ کيلومتر و بخش دوم آن از لامان تا درۀ بوم ولسوالىِ قادس به طول ٤٨ کيلومتر است.

ساخت بخش اول سرک قیصارِ فارياب تا لامان بیش از ٣٦،٥ ميليون دالر هزینه بر می‌دارد که از سوی بانک توسعۀ آسیایی و  ساخت بخش دوم سرک لامان-درۀ بوم که ٤٨،٣ ميليون دالر هزینه بر می‌دارد، از سوی بانک توسعۀ آسیایی و اداره توسعه‌یی بریتانیا تمویل می‌شود.

امیدواری‌ها در میان باشنده‌گان بادغیس بر این است که رییس جمهور در این سفر در بخش‌های امنینی اصلاحاتی به وجود آورد؛ زیرا در سال جاری هرازگاهی مخالفان مسلح به پوسته‌های امنیتی در این ولایت هجوم آوردند و تلفات سنگین به نیروهای دولتی وارد کردند.