آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

طرح بودجۀ سال 1397 از سوی مجلس رد شد 22 قوس|آذر 1396

 

مجلس نماینده‌گان طرح بودجۀ سال مالی 1397 خورشیدی را امروز به رأی‌گیری گذاشت. در نهایت این طرح به دلایل عدم توازن و نبود وضاحت کامل، با اکثریت آرا رد شد.

در این طرح، 360 میلیارد افغانی برای بودجۀ سال مالی 1397 خورشیدی پیش‌بینی شده بود که از این میان، 267 میلیارد آن برای بودجۀ عادی و 93 میلیارد دیگر آن برای بودجۀ توسعه‌یی اختصاص یافته بود.

گفته می‌شود که 161 میلیارد افغانی این پول از منابع داخلی و 189 میلیارد دیگر آن از کمک‌ها خارجی تأمین می‌شود.

طرح بودجۀ سال مالی 1397 خورشیدی با کسر نزدیک به 10 میلیارد افغانی مواجه است و نسبت به بودجۀ سال مالی جاری، حدود 69 میلیارد افغانی کم است.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌‌گوید که طرح بودجۀ سال مالی آینده با بیشتر از 12 مورد کاستی روبه‌رو است و به همین دلیل قناعت اعضای مجلس را به دست نیاورد.

امیرخان یار، رییس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان دلایل رد بودجۀ سال مالی 1397 را عدم وضاحت در طرح آن، عدم متوازن و تمرکز بر ایجاد زمینه‌های شغلی عنوان می‌کند. آقای یار می‌گوید، در این بودجه برای پروژه‌های باقی‌مانده هم پول در نظر گرفته نشده، 22 هزار بست تازه ایجاد شده و بدون تصویب مجلس، دو واحد جدید بودجه‌یی ایجاد شده است.

رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بر بنیاد قانون، وزارت مالیه/دارایی باید حقوق کارمندان دولت را از بودجۀ سال مالی 1396 پرداخت کند.

مجلس نماینده‌گان همه‌ساله یک یا دو بار بودجۀ ملی را رد کرده و پس از تغییرات کم‌وزیاد، آن را تصویب می‌کند. اما در مطابقت به قانون مجلس حق تغییر در سقف بودجه را ندارد.