آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

حتا یک ماده از قانون احزاب سیاسی به نفع زنان نیست 22 قوس|آذر 1396

 

مؤسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) می‌گوید که از 25 مادۀ قانون احزاب سیاسی حتا یک ماده هم سهم، حقوق و امتیازات زنان را پیش‌بینی نکرده است و حکومت وحدت ملی باید این قانون را تعدیل کند.

مریم آروین بارکزی، مسؤول بخش زنان و جوانان فیفا امروز در نشست تقویت مشارکت سیاسی زنان می‌گوید، نتایج بررسی‌های گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان که متشکل از نماینده‌گان دولت، احزاب سیاسی و فعالان مدنی است، نشان می‌دهد که قانون فعلی احزاب سیاسی منافع و امتیازات زنان را در نظر نگرفته است و باید تعدیل شود.

خانم بارکزی با اشاره به مواد قانون احزاب سیاسی می‌گوید که حضور کم‌رنگ زنان در کرسی‌های کلیدی دولت و نقش نمادین آنان در برخی از واحدهای اداری و احزاب سیاسی، از چالش‌های عمده فراروی مشارکت سیاسی زنان می‌باشد.

همچنان در این نشست عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز با تأکید بر نقش و اهمیت زنان در فعالیت‌های سیاسی می‌گوید، احزابی که این نقش را دست‌کم می‌گیرند و از نیروی زنان در فعالیت‌های سیاسی‌شان بهره نمی‌برند، آیندۀ چندان روشنی نخواهند داشت.

پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری پیرامون مشارکت کم‌رنگ زنان در امور سیاسی به نشر رسیده بود. به باور فعالان حقوق زن، حضور و فعالیت زنان در احزاب سیاسی می‌تواند گام مهمی در راستای جلب و جذب زنان در دستگاه دولت باشد.