آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

حملات آمریکا بر کارخانه‌های تولید مواد مخدر «طالبان را زمین‌گیر نکرد» 23 قوس|آذر 1396

 

چندی پیش نیروهای حمایت قاطع به رهبری آمریکا چهار کارخانۀ تولید مواد مخدر و یک مرکز مهم تجمع طالبان را در بازار بهرامچۀ ولسوالی دیشوی هلمند هدف قرار دادند. به گفتۀ مقام‌های محلی، در نتیجۀ این حملات، چهار کارخانۀ تولید مواد مخدر با هزاران کیلوگرام مواد به گونۀ کامل نابود شد.

اکنون گزارش گروه بین‌المللی بحران نشان می‌دهد که این حملات نتوانسته چرخ آزمایشگاه‌های تولید مواد مخدر را از حرکت بیاندازد و طالبان را با چالشی بزرگ روبه‌رو کند.

در این گزارش آمده است که سرچشمه‌های تمویل طالبان بر هیچ کسی پوشیده نیست و همه می‌دانند که بخشی بزرگی از منابع مالی این گروه از زمین‌های کوکنار و فرآوری مواد مخدر تأمین می‌شود. این پول به 10 میلیون دالر تا نزدیک به 100 میلیون دالر آمریکایی می‌رسد.

در همین ماه ادارۀ مبارزه با جنایات و مواد مخدر سازمان ملل متحد اعلان کرد که در سال 2017 میزان تولید تریاک در افغانستان نظر به سال گذشته 87 درصد افزایش یافته است.

برهان عثمان، خبرنگار گروه بین‌المللی بحران می‌نویسد که اقتصاد مافیایی در نهادهای تضعیف‌شدۀ دولتی، فساد سیستماتیک، فقر و تنگدستی و رشد و قدرت‌گرفتن روزافزون شبه نظامیان در افغانستان اساساً از جمله چالش‌‌های سیاسی محسوب می‌شوند.

به باور آقای عثمان، دخالت طالبان امروز در کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر کاملاً خلاف سیاست این گروه در دوران امارت اسلامی است. طالبان در حال حاضر به شدت هرچه تمام برای ارضای امیال خود در روند کشت و تولید دست می‌برند. این گروه همچنان با منع شماری از خشونت‌های مذهبی، از محافظه‌کاری کاسته و بر مصلحت‌گرایی‌های خود افزوده‌اند.

خبرنگار گروه بین‌المللی بحران گزارش‌اش را جمع‌بندی کرده و می‌گوید، تا هنگامی که برای شورش و جنگ افروزی‌ها راه حلی سیاسی و عملی یافت نشود، دولتی که خود عامل گسترش فساد اداری و اقتصاد مافیایی است نمی‌تواند طالبان را از صحنه براند. حضور و فعالیت این گروه در میان بخش‌های غایب و غیرقابل انعطاف‌پذیر جامعه، دلیلی است بر این که برای مبارزه با مواد مخدر باید ریشه‌های محبوبیت و نفوذ طالبان را خشکاند، نه ریشه‌های گیاه کوکنار را.

پیشتر گزارش‌هایی از نابودی بزرگ‌ترین کارخانۀ تولید مواد مخدر افغانستان در ولایت هلمند نشر شده بود. برای دسترسی به این گزارش این‌جا را کلیک کنید.


متن کامل این گزارش در وب‌سایت رسمی گروه بین‌المللی بحران RRISIGROUP)) منتشر شده است.