آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

افزایش 34 درصدی عواید ادارۀ هوانوردی ملکی 25 قوس|آذر 1396

 

مسؤولان ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گویند که عواید این اداره نسبت به سال گذشته 34 درصد افزایش یافته است.

محمودشاه حبیبی، رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی می‌گوید که عواید این اداره در سال جاری بیشتر به دلیل افزایش پروازها افزایش یافته است.

به گفتۀ آقای حبیبی، عواید ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی در سال 1396 به 5 میلیارد 835 میلیون افغانی رسیده و این رقم تا پایان سال مالی به شش میلیارد افغانی خواهد رسید.

رییس ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی می‌افزاید که در سال روان خورشیدی مسؤولیت 22 میدان هوایی کشور نیز از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان سپرده شده است.

به گفتۀ مسؤولان ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی، عواید این اداره در سال گذشته به بیش از 4 میلیارد افغانی می‌رسید.