آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

تأسیسات ذخایر گاز بدخشان به بهره‌برداری رسید 29 قوس|آذر 1396

 

تصویر تزئینی‌ست

تأسیسات ذخایر استراتژیک 500 تُنی گاز مایع و مواد نفتی بدخشان امروز به بهره‌برداری رسید.

محمدکاظم احمدی، معین فنی و تخنیکی مواد نفتی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید، روند انتقال گاز مایع را به ذخیره‌گاه‌های استراتژیک بدخشان آغاز کرده‌اند و تا کنون 126 تُن گاز به این ولایت منتقل شده است.

به گفتۀ آقای احمدی، پس از کابل، بدخشان دومین ولایتی است که ذخیره‌گاه‌های گاز مایع در آن ساخته شده و با بهره‌برداری از این ذخیره‌گاه‌ها، بهای گاز مایع در بازار کاهش خواهد یافت.

فواد اکبرزاده، رییس ادارۀ مواد نفتی بدخشان نیز می‌گوید که زمینۀ دسترسی مردم به گاز مایع با کیفیت و ارزان را در نقاط مختلف شهر فیض‌آباد و ولسوالی‌های بدخشان فراهم می‌کنند.

باشنده‌گان شهر فیض‌آباد با استقبال از ایجاد مراکز توزیع مواد نفتی در سطح شهر می‌گویند، ایجاد این مراکز در جلوگیری از افزایش بهای گاز مایع سودمند است و مردم می‌توانند نیازمندی‌های‌شان را به خوبی برطرف کنند.

هم‌اکنون هر کیلو گاز مایع در شهر فیض‌آباد 70 افغانی به فروش می‌رسد و با تشدید سرما احتمال افزایش بهای گاز وجود دارد. مسؤولان ادارۀ مواد نفتی بدخشان اما وعده می‌دهند که از افزایش بهای گاز جلوگیری می‌کنند.