آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

گزارش سلام‌وطندار ده‌ها کودک را از کار اجباری نجات داد 2 جدی|دی 1396

 

پس از آن که سلام‌وطندار گزارشی را در بارۀ به کار گماشتن کودکان در معدن نمک تاقچه‌خانۀ ولسوالی نمک‌آب نشر کرد، پولیس این ولسوالی از چند روز به این‌سو مانع کارکردن کودکان در این معدن شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش تحقیقی، حدود 400 کودک به دلیل فقر و تنگ‌دستی خانواده‌های‌شان، در بدل مزد کم در این معدن مصروف کارند. برای دسترسی به این گزارش به این لینک سر بزنید.

کار اجباری در معدن نمک؛ پدرم می‌گوید باید خرکاری کنی


نمایی از خشت‌های نمک معدن تاقچه‌خانه

خلیل اسیر، سخنگوی پولیس تخار می‌گوید، پولیس به شرکت قراردادی معدن نمک تاقچه‌خانه هشدار داده است که دیگر کودکان را در این معدن به کار نگمارد.

سیدکاظم صادق، رییس کار و امور اجتماعی ولایت تخار به سلام‌وطندار می‌گوید، ۱۰۲ کودک در معدن تاقچه‌خانه از سوی پدران‌شان به کار گماشته شده‌اند که روزانه در بدل ۱۵ ساعت کار، ۷۰ افغانی حقوق می‌گیرند. به گفتۀ آقای صادق، با توجه به کم‌بودن مزد کار کودکان، شرکت قراردادی نمک هم بیشتر از کودکان استفاده می‌کند.

به گفتۀ مسؤولان ریاست کار و امور اجتماعی تخار، بزرگترین دلیل گماشتن کودکان به کارهای شاقه، عدم آگاهی مردم از حقوق کودکان در این ولسوالی است. آنان می‌افزایند که به زودی برنامه‌های آگاهی‌دهی را در بارۀ حقوق کودکان با همکاری یونیسف برای باشنده‌گان این ولسوالی راه‌اندازی خواهند کرد.

بر اساس قانون کار افغانستان، کار اجباری و شاقه بر کودکان منع است و کودکانی که زیر سن 16 سال کار می‌کنند، شرایط ویژه‌یی دارند