آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

مجلس نماینده‌گان قانون منع شکنجه را تصویب کرد 2 جدی|دی 1396

 

مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز قانون منع شکنجه را با اکثریت آرا به تصویب رساند.

محمدحسین شریفی بلخابی، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس می‌گوید، این قانون و ضمیمه‌اش طی فرمان تقنینی پس از توشیح رییس جمهور در چهار فصل و 21 ماده به این کمیسیون فرستاده شد.

سرانجام محمدنذیر احمدزی، معاون دوم مجلس که ریاست امروز را عهده‌دار بود، قانون منع شکنجه را به رأی‌گیری گذاشت.

افغانستان پیش از این کنوانسیون منع شکنجه را پذیرفته بود و در قانون اساسی کشور نیز موادی از قانون منع شکنجه تسجیل شده است.

این قانون نخستین قانونی خواهد بود که برای منع شکنجه، تحت پیگرد قراردادن شکنجه‌گران و جبران خسارت قربانیان شکنجه در افغانستان به تصویب می‌رسد.

پیش از این سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها از اعمال شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های افغانستان گزارش داده و از دولت افغانستان خواسته‌اند که برای منع شکنجه اقدام جدی کند.