آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

بند مچلغوی پکتیا ساخته می‌شود 3 جدی|دی 1396

 

علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب امروز در مراسم امضای قرارداد ساخت بند مچلغو با یک شرکت خارجی در کابل می‌گوید، کار ساخت این بند طی سه سال تکمیل می‌شود که با اتمام آن هزاران هکتار زمین در پکتیا آبیاری خواهد شد.

آقای عثمانی می‌گوید، ارزش این پروژه 22.9 میلیون دالر است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت نیز در این مراسم می‌گوید، با ساخت بند مچلغو آرزوی دیرینۀ باشنده‌گان پکتیا برآورده می‌شود.

باشنده‌گان پکتیا با اظهار خشنودی از امضای قرارداد ساخت بند مچلغو می‌گویند، با ساخت این بند مشکلات کشاورزان ولسوالی احمدآباد و همجوارش برطرف می‌شود

بند مچلغو در زمان حکومت محمدداوودخان طرح و دیزاین شد و کار ساخت آن در زمان حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان سه بار آغاز و سپس متوقف شد.