آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

معترضان کمال سادات را به قوم‌گرایی و بی‌کفایتی متهم کردند 4 جدی|دی 1396

 

ده‌ها تن از جوانان و فعالان مدنی امروز در برابر ساختمان معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل گردهم آمدند و از عملکردهای کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد می‌کنند.

معترضان می‌گویند، کمال سادات با جوانان برخورد تبعیض‌آمیز دارد و مصارف این معینیت را به شکل گنگ و مبهم هزینه می‌کند.

نصیراحمد اخترزوی، رییس حرکت اداره و تغییر می‌گوید، معینیت جوانان استعدادها را سرکوب می‌کند و هیچ برنامۀ بنیادی‌یی برای رشد جوانان پایتخت و ولایت‌ها ندارد. به گفتۀ اخترزوی، کمال سادات افراد بی‌کفایت را از آدرس معینیت جوانان به نشست‌های بین‌المللی معرفی کرده است.

معترضان آقای سادات را به فساد و تبعیض متهم می‌کنند و خواهان برکناری وی هستند.

اما کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در گفت‌وگو با سلام‌وطندار این گفته‌ها را رد می‌کند.

به گفتۀ آقای سادات، اگر جوانان معترض اسناد و مدارکی برای اثبات بی‌کفایتی و قومگرایی‌اش داشته باشند، ارایه کنند.

عملکرد معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ پیش از این نیز انتقادهایی را در پی داشته است. اما مسؤولان هر بار این انتقادها را یا نادیده گرفته و یا هم رد کرده‌اند.