آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

افزایش 13 درصدی بودجۀ توسعه‌یی 4 جدی|دی 1396

 

وزارت مالیه/دارایی امروز در یک نشست خبری در کابل گزارش مصرف بودجۀ توسعه‌یی سال مالی 1396 را منتشر کرد.

اکیل حکیمی، وزیر مالیه در این نشست می‌گوید که مصرف بودجۀ توسعه‌یی حکومت امسال نسبت به سال گذشته 13 درصد افزایش یافته است.

به گفتۀ آقای حکیمی، مصرف بودجۀ توسعه‌یی در سال مالی گذشته 54 درصد بود، اما مصرف بودجۀ توسعه‌یی در سال مالی 1396 به 67 درصد رسیده است.

وزیر مالیه می‌افزاید که 85 درصد بودجه به 10 اداره اختصاص یافته بود که از این میان وزارت مالیه با مصرف 94.4 درصد بودجۀ توسعه‌یی‌اش در جایگاه نخست قرار دارد.

براساس گزارش وزارت مالیه، وزارت احیا و توسعۀ روستاها 79.3 درصد، وزارت صحت 87.39 و وزارت انرژی و آب 63.4 درصد بودجۀ توسعه‌یی‌شان را به مصرف رسانید‌اند.

مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند، بودجۀ سال مالی 1397 را به هدف حل مشکلات مصرف بودجه توسعه‌یی، متفاوتر از سال قبل، به پول افغانی و بر اساس نورم‌های جهانی طرح کرده‌اند.

این در حالی‌ست که مجلس نماینده‌گان طرح بودجۀ مالی سال 1397 را به دلیل آن‌چه آنان عدم وضاحت و نامتعادل عنوان کردند، رد کردند.