آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

هشدار مجلس به رد بودجۀ سال 1397 5 جدی|دی 1396

 

شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان از احتمال رد بودجۀ سال 1397 سخن می‌زنند و می‌گویند، تا زمانی که حکومت پروژه‌های برنامۀ ملی جاده‌سازی روستایی را در سند بودجۀ سال 1397 نگنجاند، سند بودجه را تصویب نخواهند کرد.

صدیق‌احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس به سلام‌وطندار می‌گوید، کار روی سند بودجه با وزارت‌خانه‌ها جریان دارد، اما اگر پیشنهادهای اعضای مجلس در سند بودجه گنجانیده نشود، بودجۀ سال1397 بار دوم از سوی مجلس نماینده‌گان رد خواهد شد.

آقای عثمانی، تغییر در اصول‌نامۀ سند بودجه، حذف ده‌ها پروژۀ زیربنایی در بخش جاده‌سازی و آب آشامیدنی و کاهش 70 میلیارد افغانی در بودجۀ توسعه‌یی را از علت‌های اساسی رد بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان می‌داند.

اما اجمل‌حمید عبدالرحیمزی، رییس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه/دارایی می‌گوید، سند بودجۀ سال 1397 بر اساس معیارهای ملی و بین‌المللی تهیه شده است. به گفتۀ آقای عبدالرحیمزی، پیشنهادهای اعضای مجلس نماینده‌گان بر اساس منافع ملی و امکانات وزارت مالیه در سند بودجه گنجانیده خواهد شد.

سخنگوی وزارت مالیه از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که هر چه زودتر سند بودجۀ سال 1397 را تأیید کنند.

سند بودجۀ سال 1397 احتمالاً تا دو هفتۀ دیگر برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده می‌شود.