آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

مداخلۀ اعضای مجلس در تطبیق پروژه‌ها در هرات 6 جدی|دی 1396

 

آقامحمد صدیقی، رییس توسعۀ روستاهای هرات امروز در یک نشست خبری می‌گوید که نماینده‌گان مجلس در تطبیق پروژه‌ها در این ولایت دخالت می‌کنند. به گفتۀ آقای صدیقی، بیشتر این پروژه‌ها در مناطق دل‌خواه نماینده‌گان مجلس تطبیق می‌شود.

صدیقی می‌گوید، تطبیق برنامۀ میثاق شهروندی باید از مناطق دوردست آغاز می‌شد، اما به خواست نماینده‌گان مجلس این برنامه نخست در پنج ولسوالی‌یی راه‌اندازی شده که هیچ نیازی به آن ندارند.

گذره، چشت، کهسان، غوریان، زنده‌جان و پشتون‌زرغون از جمله ولسوالی‌هایی‌اند که برنامۀ میثاق شهروندی در آن‌ها تطبیق شده، در حالی که از این میان تنها کهسان نیازمند این برنامه بوده است.

ناهید فرید، عضو مجلس اما می‌گوید که نماینده‌گان با رأی مردم وارد مجلس شده‌اند و باید از هیچ تلاشی برای خدمت به مردم‌شان دریغ نکنند.

او مداخله در تطبیق پروژه‌ها را رد می‌کند و می‌گوید، شماری از اداره‌ها به خاطر عدم هزینۀ حداقل بودجۀ توسعه‌یی، نماینده‌گان را متهم می‌کنند. بانو فرید می‌افزاید، اگر رییس توسعۀ روستاهای هرات مدرکی در این رابطه دارد، آنان آمادۀ پاسخ‌گویی‌اند.

این عضو مجلس اما حکومت را در تطبیق پروژه‌ها به ناکامی متهم می‌کند و می‌گوید، بیشتر تلاش می‌شود تا پروژه‌ها در مناطقی که از امنیت کافی برخورداراند، راه‌اندازی شود.

حکومت بر اساس برنامۀ میثاق شهروندی مکلف است طبق فصل دوم قانون اساسی در مورد تضمین حقوق شهروندان خدمات اساسی و نیازهای اولیۀ مردم دهات را از طریق تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی تامین کند.