آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

یگانۀ چاپ‌خانۀ دولتی غزنی در آستانۀ سقوط 6 جدی|دی 1396

 

رحمت‌الله ریحان، آمر مطبعۀ آزادی غزنی به سلام‌وطندار می‌گوید، این چاپ‌خانه سه ماشین چاپ دارد، اما 2 ماشین‌ آن به علت مشکلات فنی از کار افتاده و تنها یک ماشین آن نسبتاً فعال است.

آمر مطبعۀ آزادی غزنی می‌گوید، این اداره یک تصدی انتفاعی دولتی بوده، اما چون عواید ندارد تشکیلاتش از 40 تن به دو تن کاهش یافته است.

به گفتۀ آقای ریحان، در حالی‌ که اداره‌های دولتی بر اساس فرمان رییس جمهور مکلف به چاپ اوراق و اسنادشان در مطبعۀ آزادی هستند، این اداره‌ها اسنادشان را در چاپ‌خانه‌های خصوصی چاپ می‌کنند.

عبدالعلی فکوری، از مدیران پیشین مطبعۀ آزادی می‌گوید، نداشتن سرمایه و محدودیت‌های دولتی باعث شده این مطبعه در رقابت از چاپ‌خانه‌های خصوصی عقب بماند.

بشیر محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ غزنی می‌‍پذیرد که در گذشته اداره‌های دولتی با چاپ‌خانۀ دولتی این ولایت همکاری نداشته‌اند، اما از تلاش‌ها برای تقویت مطبعۀ آزادی سخن می‌زند.

رییس اطلاعات و فرهنگ غزنی می‌گوید که در تلاش پرداخت وام چندین ساله‌ برای مطبعۀ آزادی هستند و امیدواری زیادی برای فعال‌سازی دوبارۀ این چاپ‌خانه دارند.

مطبعۀ آزادی، یگانه چاپ‌خانۀ دولتی در غزنی است که هفته‌یی یک روز فعال است. فعالان فرهنگی غزنی می‌گویند، برخی از حلقات در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت عمداً تلاش می‌کنند که بساط این مطبعه به گونۀ کامل برچیده شود تا عرصه برای چاپ‌خانه‌های خصوصی بیشتر باز باشد.