آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

41 کشته و 84 زخمی؛ تلفات حملۀ امروز پایتخت 7 جدی|دی 1396

 

وحید مجروح، سخنگوی این وزارت امروز در نشستی خبری می‌گوید که در یک حملۀ انتحاری در مرکز فرهنگی تبیان در ناحیۀ ششم شهر کابل، 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شده‌اند.

به گفتۀ آقای مجروح، وضعیت 5 تن از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. سخنگوی وزارت صحت می‌‌گوید، زنان و کودکان نیز در میان کشته‌ها و زخمیان شامل‌اند.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله می‌گوید، هر فردی که در این رویداد کوتاهی کرده باشد، به پنجۀ قانون سپرده می‌شود.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نیز در این نشست می‌گوید، هر اقدام تروریستی که به هدف از بین‌بردن وحدت مذاهب در کشور صورت می‌گیرد، هیچ‌گاه اتحاد میان مذاهب را از بین نخواهد برد.

با این همه، گواهان رویداد می‌گویند، آمار تلفات بیشتر از آن است که مقام‌های حکومتی اعلام کرده‌اند. به گفتۀ شاهدان رویداد، بیش از 70 تن در این حمله کشته شده‌اند.

گروه داعش مسؤولیت این رویداد را به دوش گرفته است.