آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

وخامت امنیت شاهراه هلمند-نیمروز پس از گشایش چابهار 8 جدی|دی 1396

 

باشنده‌گان ولایت‌های هلمند و نیمروز می‌گویند، پس از گشایش بندر چابهار، فعالیت‌ طالبان در ولسوالی غورغوریِ نیمروز که در مسیر شاهراه این ولایت موقعیت دارد، بیشتر شده است.

به گفتۀ باشنده‌گان هلمند و نیمروز، طالبان با ایجاد ایست بازرسی در ولسوالی غورغوری،  به بازرسی مسافران می‌پردازند و گاهی هم آدم‌ربایی می‌کنند.

اسدالله پتمن، فعال مدنی در نیمروز می‌گوید، پس از گشایش بندر چابهار شاهراه این ولایت ناامن شده است، چون پاکستان نمی‌خواهد روابط بازرگانی میان افغانستان و هند بهبود یابد.

صالح‌محمد مسعود، سرپرست فرماندهی پولیس نیمروز نیز تأیید می‌کند که طالبان در شاهراه این ولایت رفت‌وآمد می‌کنند، اما می‌گوید، با گشایش بندر چابهار برنامه‌هایی را به هدف تأمین امنیت شاهراه روی دست گرفته‌اند.

شاهراه هلمند-نیمروز حدود 400 کیلومتر درازا دارد. طالبان مسلح از چندین سال به این‌سو هرازگاهی در این مسیر رفت‌وآمد دارند و به پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در این شاهراه حمله می‌کنند.