آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

ادامۀ مخالفت‌ها بر درج واژۀ افغان در شناس‌نامه‌های الکترونیکی 9 جدی|دی 1396

 

شماری از نهادهای مدنی و سیاسی امروز در یک گردهمایی در کابل می‌گویند، درج واژۀ افغان در شناس‌نامه‌های الکترونیکی را نمی‌پذیرند.

حسیب ترین، عضو جبهۀ دفاع از هویت در این گردهمایی می‌گوید که هرگونه تلاش برای یکسان‌سازی هویتی نه تنها سودی در قبال ندارد، بلکه باعث خدشه‌دارشدن وحدت ملی می‌شود.

آقای معترف به حکومت هشدار می‌دهد، در صورتی که حکومت به توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی خلاف قانون ثبت و احوال نفوس عمل کند، با واکنش مدنی و دادخواهانۀ مردم مواجه خواهد شد.

این در حالی است که طرح تصویب فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس امروز در مجلس نماینده‌گان انتقادهایی را برانگیخت.

شماری از اعضای مجلس می‌گویند، فیصلۀ کمیتۀ مختلط متشرک مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا برای تأیید فرمان تقنینی را نمی‌پذیرند.

فوزیه کوفی می‌گوید، تصویب این قانون خلاف مادۀ صدم قانون اساسی کشور است. غلام‌فاروق مجروح نیز می‌گوید، هیأت مشترک شامل اعضای مساوی دو مجلس نبوده است.

پس از رد فرمان تقنینی رییس جمهور در بارۀ تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نماینده‌گان و تأیید این فرمان از سوی مجلس سنا، فیصله به ایجاد کمیسیون مختلط شورای ملی شد. نزدیک به دو هفته پیش نیز کمیسیون مختلط شورای ملی درج ملت و قومیت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی را تأیید کرد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.