آدينه 31 حمل|فروردین 1397 برابر با 20 اپریل 2018

افغانستان پس از سال 2020 میلادی منبع تمویل‌کنندۀ خارجی ندارد 9 جدی|دی 1396

 

مجلس نماینده‌گان امروز اکلیل حکیمی وزیر مالیه/دارایی را برای پاسخ‌گویی در بارۀ سند بودجۀ ملی سال مالی 1397 فراخواند.

اکلیل حکیمی می‌گوید که افغانستان تا سال 2020 میلادی به ارزش 15.2 میلیارد دالر برای مصارف داخلی‌اش از کشورهای کمک‌کننده تعهد دارد، اما پس از سال 2020 هیچ منبع تمویلی وجود ندارد.

آقای حکیمی می‌افزاید که برای افزایش درآمدهای داخلی تا دو سال آینده، با در نظرداشت راهبرد خودبسنده‌گی، وزارت مالیه طرحی را روی دست دارد که بر بنیاد آن در بودجۀ عادی صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت.

خودداری تمام اداره‌های دولتی از خرید کالاهای تجملی و خرید تمام تجهیزات و لوازم مورد نیاز اداره‌ها از سوی یک ادارۀ واحد شامل این طرح است.

وزیر مالیه در بارۀ سند بودجۀ ملی سال مالی 1397 می‌گوید که اعضای مجلس نماینده‌گان برای بازنگری طرح سند بودجه بیش از ده سفارش را به این وزارت فرستاده‌اند و این وزارت به زودی سند بودجه را با آوردن اصلاحات برای تصویب به مجلس نماینده‌کان می‌فرستد.

بودجۀ ملی سال آیندۀ مالی 357.6 میلیارد افغانی پیش‌بینی شده که از این میان در حدود 267 میلیارد افغانی به بودجۀ عادی و 90.6 میلیارد افغانی آن به بودجۀ توسعه‌یی اختصاص یافته است.

سند بودجۀ ملی سال مالی 1397 خورشیدی ماه عقرب/آبان از سوی وزارت مالیه برای تأیید به مجلس سنا معرفی شد و پس از آن به مجلس نماینده‌گان ارایه گردید، اما مجلس نماینده‌گان حدود سه هفته پیش طرح بودجه را با اکثریت آرا رد کرد.