شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

چرا عثمانی استیضاح می‌شود؟ 10 جدی|دی 1396

 

عرفان‌الله عرفان، معاون دبیر مجلس نماینده‌گان به سلام‌وطندار می‌گوید، بر بنیاد فیصلۀ 53 عضو مجلس، هیأت اداری استیضاح علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را در آجندای نشست فردا گنجانده است. معاون دبیر مجلس علت استیضاح وزیر انرژی و آب را کم‌کاری در تطبیق پروژه‌ها و ساخت بندهای آب‌ پاشدان هرات، المار فاریاب و مچلغوی پکتیا عنوان می‌کند.

اما شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان با استیضاح وزیر انرژی و آب مخالف‌اند.

غلام‌فاروق مجروح استیضاح علی‌احمد عثمانی را خلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس نماینده‌گان می‌داند. به گفتۀ آقای مجروح، روابط شماری از اعضای مجلس با شرکت‌هایی که دست‌شان از گرفتن قراردادهای این وزارت کوتاه شده، به استیضاح وزیر انرژی و آب انجامیده است.

محمدآصف غفوری، مسؤول بخش ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت انرژی و آب نیز به سلام‌وطندار می‌گوید، این وزارت بر بنیاد قانون و اصول تدارکات، پروژه‌ها را تطبیق کرده است.

آقای غفوری می‌گوید، سه پروژۀ بند آبی که روند کاری آن‌ها قناعت‌بخش نبود، به ادارۀ تدارکات ملی سپرده شده‌اند.

با این همه، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، استیضاح وزیر انرژی و آب را دسیسه می‌دانند و می‌گویند، کشورهای مشخصی در تلاش بیرون‌راندن آقای عثمانی از وزارت انرژی و آب‌اند.