آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

50 درصد مکتب‌های ننگرهار ساختمان و آب آشامیدنی ندارند 11 جدی|دی 1396

 

نزدیک به 50 درصد مکتب‌های ننگرهار ساختمان، دیوار احاطه و آب آشامیدنی ندارند.

سیدعیسا سادات، سرپرست ریاست معارف/آموزش و پرورش این ولایت امروز در یک نشست خبری می‌گوید که از میان 903 مکتب این ولایت، 405 مکتب فاقد ساختمان، دیوار احاطه و آب آشامیدنی‌اند.

سرپرست ریاست معارف ننگرهار می‌افزاید، آنان این مشکل را با وزارت آموزش و پرورش در میان گذاشته‌اند، اما تاکنون توجهی به این مشکل نشده است. به گفتۀ آقای سادات، درِ 12 مکتب دیگر به دلیل ناامنی‌ها در این ولایت به روی دانش‌آموزان بسته‌اند.

آقای سادات می‌گوید، آنان با همکاری بزرگان قومی تلاش می‌کنند که  در سال آموزشی آینده این مکتب‌ها را دو باره به روی دانش‌آموزان باز کنند.

بر اساس آمار مسؤولان ریاست معارف ننگرهار، آنان در سال روان خورشیدی 464 مکتب را در ولسوالی‌های این ولایت ایجاد کرده‌اند.