آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

عقد قرارداد استخراج معدن نمک غوریان با یک شرکت خصوصی 12 جدی|دی 1396

 

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم امروز (سه‌شنبه) در نشستی در کابل، قرارداد استخراج معدن نمک ولسوالی غوریان هرات را با یک شرکت خصوصی امضا کرد.

به گفتۀ خانم نهان، با استخراج این معدن برای بیش از دوهزار تن زمینۀ کار فراهم می‌شود و وزارت معادن و پترولیم سالانه بیش از 26 میلیون افغانی از این معدن درآمد خواهد داشت.

بصیراحمد، عضو شرکت قراردادی می‌گوید، بر بنیاد قانون معادن، کار استخراج معدن نمک را آغاز کرده و به تمام تعهدات‌شان عمل می‌کنند.

سرپرست وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، بر پایۀ این قرارداد بیش از چهارصد هزار دالر از سوی شرکت قراردادی در معدن نمک غوریان سرمایه‌گذاری می‌شود و بیش از 70 هزار دالر دیگر برای ارایۀ خدمات اجتماعی اختصاص داده خواهد شد.