آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

باشنده‌گان خوست مسیر رفت‌وآمد صدها کوچی را بستند 13 جدی|دی 1396

 

کوچیان مناطق ببرکتانه و علی‌شیر خوست می‌گویند که از چند روز به این‌سو باشنده‌گان مناطق لکنو و قدمو راه رفت‌وآمد آنان به شهر را بسته‌اند.

کوچیان می‌گویند، مسدودبودن راه آنان را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است و در انتقال بیماران‌شان به شفاخانه و انتقال مواد خوراکی به مشکل مواجه شده‌اند.

اما باشنده‌گان خوست می‌گویند که کوچیان به زور زمین‌های آنان را غصب کرده‌اند.

باشنده‌گان خوست هشدار می‌دهند، تا زمانی که کوچی‌ها زمین‌های آنان را واگذار نکنند، مسیر رفت‌وآمدشان همچنان بسته خواهد ماند.

محمدمبارز زدران، سخنگوی والی خوست می‌گوید، کمیسیونی را برای حل این مشکل ایجاد کرده‌اند.

درگیری میان اقوام در خوست تازه‌گی ندارد. درگیری بر سر زمین میان این اقوام از سال‌ها به این‌سو وجود دارد که گاهی تلفاتی نیز در پی داشته است.

چند ماه پیش هیأت 83 نفری برای حل تنش‌های قومی از کابل به خوست رفت، اما باشنده‌گان خوست می‌گویند، این هیأت نتوانست مشکلات آنان را حل کند.