آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

درآمد داخلی افغانستان کمتر از درآمد کشورهای آفریقایی است 16 جدی|دی 1396

 

نجیب‌الله وردک، معین وزارت مالیه/دارایی امروز در آغاز هفتۀ کارزار مالیه‌دهی از تمام شهروندان به ویژه سکتور خصوصی، بازرگانان و تشبثات کوچک و میانه می‌خواهد که مالیات خود را در زمان تعیین شده به حکومت بپردازند.

معین وزارت مالیه می‌گوید، با آن که سطح درآمد داخلی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما میزان درآمدهای داخلی افغانستان هنوز پایین‌تر از کشورهای افریقایی‌ست.

به گفتۀ آقای وردک، تولید ناخالص از عواید داخلی افغانستان به کمتر از 11 درصد می‌رسد که این رقم در کشورهای همسایه به بیش از 15 درصد می‌رسد.

مسؤولان وزارت مالیه هدف از آغاز کارزار یک هفته‌یی مالیه‌دهی را جمع‌آوری شفاف و عادلانۀ مالیات و افزایش سطح درآمدهای داخلی می‌دانند و می‌گویند، برای فراهم‌آوری تسهیلات لازم برای مالیات‌دهنده‌گان، در قانون مالیات بردرآمدها تعدیلات جدی‌یی به میان آورده‌اند.