آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

نیروهای پولیس تخار ماه‌ها بدون غذا و میوه 16 جدی|دی 1396

 

مقام‌های محلی تخار می‌گویند، پولیس این ولایت از شش ماه به این‌سو میوه و سبزیجات دریافت نکرده و به تازه‌گی گوشت و نان خشک نیز به نیروهای پولیس نمی‌رسد.

خلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار می‌گوید، قراردادکنندۀ میوه و سبزیجات پولیس این ولایت فرار کرده است.

فرید ذکی، معاون والی تخار و مسؤول کمیتۀ نظارت از اعاشۀ پولیس می‌گوید، قرارداد تأمین مواد غذایی نیروهای پولیس میان کمیتۀ تدارکات و شرکت قراردادی در کابل امضا شده است. معاون والی تخار می‌گوید، مشکل را با حکومت مرکزی در میان گذاشته‌اند.

شورای ولایتی تخار با پخش اعلامیه‌یی گفته است، بر بنیاد قرارداد، باید مواد غذایی درجه اول برای قطعات پولیس تخار توزیع شود، در حالی که نیروهای پولیس این ولایت مواد غذایی درجه سوم دریافت می‌کنند.

نرسیدن مواد غذایی به نیروهای امنیتی موضوعی تازه نیست. پیش از این گزارش‌هایی از عدم اعاشۀ نیروهای امنیتی در کندز و فاریاب نیز نشر شده بود.


در همین زمینه

نیروهای امنیتی کندز بدون مواد مورد نیاز غذایی؛ شش ماه گذشت

سربازان گیرمانده در محاصرۀ طالبان از گرسنه‌گی «غذای فاسد می‌خورند»