آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

دسترسی به آب آشامیدنی 1 میلیون‌ و 800 هزار روستانشین تا 2020 17 جدی|دی 1396

 

وزارت احیا و توسعۀ روستاها امروز قراردادی را با نماینده‌گی صندوق پولی سازمان ملل متحد (UNICEF) در افغانستان برای تطبیق برنامه‌یی دو ساله برای دسترسی روستانشینان به آب آشامیدنی امضا کرد.

مجیب‌الرحمان کریمی، وزیر احیا و توسعۀ روستاها می‌گوید که برای تطبیق این برنامه 43 میلیون و 295 دالر در نظر گرفته‌اند که از سوی صندوق پولی سازمان ملل پرداخت می‌شود.

آقای کریمی می‌گوید، در حال حاضر 53 درصد روستانشینان به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند که این آمار تا دو سال آینده به 73 درصد (1 میلیون و 800 هزار تن) خواهد رسید. همچنان در این مدت 1500 هزار تن در حالات فوری از خدمات آب‌رسانی مستفید خواهند شد.

ادیل خضر، نماینده یونیسف در افغانستان از ادامۀ کمک و همکاری این نهاد در بخش آب‌رسانی به روستانشینان سخن می‌زند و می‌گوید که صندوق پولی سازمان ملل تلاش می‌کند تا تمام مردم افغانستان به آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کنند.

مسؤولان در وزارت احیا و توسعۀ روستاها می‌گویند که هدف اساسی این برنامه آب‌رسانی، بهبود کیفیت آب و همچنان پاسخ‌دهی به نیازمندی‌ها برای آب آشامیدنی در حالات اضطرار و فوری است. به گفتۀ آنان در حال حاضر بیش از 9 ولایت افغانستان با کمبود آب صحی روبه‌رواند.