آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

افزایش دو برابری امتیازات اعضای مجلس؛ از کرایۀ خانه تا سوخت موتر 17 جدی|دی 1396

 

مکتوبی که از مجلس نماینده‌گان به رسانه‌ها درز کرده نشان می‌دهد که کمیسیون مصوونیت، امتیازات و حقوق مجلس نماینده‌گان از کمیسیون امور مالی و بودجه خواهان افزایش دو برابری برخی امتیازات اعضای مجلس شده و همچنان خواهان ساخت‌وساز شهرکی برای آنان شده است.

این مکتوب با واکنش‌های تند شماری از اعضای مجلس، نهادهای مدنی و شهروندان روبه‌رو شده است.

بر بنیاد این مکتوب، نماینده‌گان مجلس خواستار افزایش امتیازات‌شان از 45 هزار به 90 هزار افغانی، کریدیت‌کارت‌ها از 5 هزار به 10 هزار، هزینۀ سوخت موتر از 10 هزار به 20 هزار و کرایه خانه از 25 هزار به 50 هزار افغانی شده‌اند.

سیداکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان به سلام‌وطندار می‌گوید، با رد بودجۀ سال 1397 از سوی مجلس، اعضای مجلس نماینده‌گان بودجه را وسیلۀ فشار بالای حکومت ساخته‌اند. به گفتۀ آقای افضلی، اخیراً وزارت مالیه/دارایی به خواست نماینده‌گان مجلس تن داده و پروژه‌های آنان که اصلاً موثر نیستند را شامل بودجه کرده است.

رمضان بشردوست، عضو کمیسیون مصونیت مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگو با سلام‌وطندار دلیل رد بودجۀ سال 1397 را «امتیازخواهی» اعضای مجلس عنوان می‌کند و می‌گوید، مجلس بودجه را گروگان گرفته است.

به گفتۀ بشردوست، حکومت همواره به خواست‌های اعضای مجلس تن داده و این بار نیز خواسته‌های آنان را برآورده می‌کند. این عضو مجلس می‌افزاید، اعضای مجلس نماینده‌گان شهروندان کشور را به خاطر امتیاز شخصی فراموش کرده و به همه چیز نگاهی امتیازی دارند.

اما اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه به سلام‌وطندار می‌گوید، مکتوبی از کمیسیون مصونیت مجلس نماینده‌گان دریافت نکرده‌اند. او می‌گوید، بودجه بر بنیاد امکانات تخصیص داده می‌شود و تمام فعالیت‌های آنان طبق قانون است و خواهد بود.

ازدیاد بودجۀ بخش توسعه‌یی دبیرخانه مجلس برای چهار پروژه که شامل کمپلکس رهایشی نماینده‌گان٬ ارتقای ظرفیت اعضای مجلس و کارمندان٬ اعمار ساختمان دبیرخانۀ هر دو مجلس و پروژۀ برق آفتابی، افزایش 25 هزار افغانی برای دستیاران‌٬ راننده‌ها و نگهبانان نماینده‌گان، افزایش امتیازات مأموران رسمی دبیرخانه از 5 هزار تا 25 هزار افغانی و افزایش امتیازات کارمندان امنیتی از 2 هزار به 4 هزار از دیگر موارد درخواستی اعضای مجلس در این مکتوب‌اند.