آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

عبدالله: تأخیر در روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی بجاست 18 جدی|دی 1396

 

قرار بود که شناس‌نامه‌های الکترونیکی هفتۀ پیش با دادن یک شناس‌نامه به رییس جمهور غنی آغاز شود، اما این کار به علت‌های گونه‌گون به تأخیر مواجه شد.

حال دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشست شورای وزیران، دیدگاه مردم را در توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی مهم دانسته و می‌گوید، تأخیری که در این راستا صورت گرفته، بجاست.

آقای عبدالله می‌گوید، با این که آماده‌گی‌های فنی برای توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی گرفته شده است، اما موجودیت بحث‌های جدی در این راستا سبب تأخیر در روند توزیع شناس‌نامه‌ها شده است.

به گفتۀ رییس اجرایی، هم‌اکنون حکومت وحدت ملی در این زمینه با نماینده‌گان مردم نیز بحث‌های دارد.

آقای عبداالله می‌افزاید که بحث شناس‌نامه‌ها نباید سبب نفاق و جدایی میان مردم شود و هر تصمیمی که در این زمینه گرفته می‌شود باید مطابق به خواست همۀ مردم باشد.

مسؤولان ادارۀ شناس‌نامه‌های الکترونیکی علت تأخیر در توزیع شناس‌نامه‌ها را مصروفیت رییس جمهور عنوان می‌کنند.

مجلس نماینده‌گان در ماه عقرب امسال فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در بارۀ درج‌ واژه‌های ملیت و قوم در شناسنامه‌های الکترونیکی را رد کرد، اما در ماه قوس کمیسیون مختلط شورای ملی این فرمان را تأیید کرد.

حالا برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی اند، اما برخی دیگر از آنان خواهان گنجانیدن دوبارۀ این بحث در اجندای مجلس هستند.