آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

بیشتر دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی فرزندان مقام‌های بلندپایه حکومتی اند 18 جدی|دی 1396

 

مجلس نماینده‌گان امروز (دوشنبه) وزیر تحصیلات عالی و برخی از مقام‌های این وزارت را برای پاسخ‌دهی دربارۀ مشکلات نهادهای تحصیلات عالی خصوصی به مجلس فراخواند.

مقام‌های وزارت تحصیلات عالی وجود مشکلات در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را رد نمی‌کنند و می‌گویند، نهادهای تحصیلات عالی خصوصی از نگاه کمیت در حال رشد اند؛ اما سطح کیفی این نهادها پایین است.

محمدامیر کامه‌وال، رییس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، یکی از مشکلات اساسی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را دانشجویان خیالی می‌داند و می‌گوید، بیشتر دانشجویان خیالی مقام‌های بلند پایۀ حکومتی، اعضای مجلس نماینده‌گان و فرزندان آنان اند.

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان وزارت تحصیلات عالی را به بی‌توجهی متهم کرده و می‌گویند، بسیاری از مقام‌های بلندپایۀ حکومتی و اعضای شورای ملی بدون سپری کردن دوره‌های آموزشی از دانشگاه‌های خصوصی دیپلوم لیسانس و کارشناسی ارشد می‌گیرند.

وژمه ساپی، عضو مجلس نماینده گان دادن دپیلوم لیسانس و کارشناسی ارشد به دانشجویان خیالی را چالشی می‌داند که وزارت تحصیلات عالی باید با آن مقابله کند.

با این همه، مقام‌های وزارت تحصیلات عالی به اعضای مجلس نماینده‌گان اطمینان می‌دهند که برنامه‌های جدیی برای آوردن اصلاحات در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی در حال عملی شدن است و مشکلات این نهادها به زودی حل خواهد شد.