آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

ردِ خواست افزایش امتیازات نماینده‌گان از سوی مجلس 18 جدی|دی 1396

 

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان میگویند، با مکتوبی که در پیوند به افزایش امتیازات آنان به رسانه‌ها درز کرده موافق نیستند و افزایش امتیازات خواست کمیسیون مصونیت و امتیازات بوده نه از نماینده‌گان مردم.

نماینده‌گان در نشست امروزی مجلس می‌گویند، مکتوبی که برای افزایش امتیازات آنان به رسانه‌ها درز کرده به اعتبار آنان سخت زیان رسانده است.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که افزایش امتیازات اعضای مجلس، تنها خواست کمیسیون مصونیت و امتیازات مجلس نماینده‌گان بوده است.

اما احمدالله موحد، رییس کمیسیون مصونیت و امتیازات مجلس نماینده‌گان به سلام‌وطندار می‌گوید، مکتوب افزایش در امتیازات اعضای مجلس را به خواست نماینده‌گان نوشته اند.

او می‌گوید: «افزایش در امتیازات خواست برخی از اعضای مجلس، دبیرخانۀ و ارگان‌های که مسؤول تأمین امنیت مجلس اند، می‌باشد.»

هم‌اکنون هر یک از اعضای شورای ملی 240 هزار افغانی حقوق ماهوار دارند و در مکتوبی که به رسانه‌ها درز کرده است، اعضای مجلس نماینده‌گان خواستار افزایش نزدیک به 90 هزار افغانی دیگر به حقوق و امتیازات‌شان شده‌اند.

این خواست اعضای مجلس نماینده‌گان واکنش‌های تند شهروندان کشور و اعضای مجلس سنا را در پی داشت. به گفتۀ آگاهان، اعضای مجلس نماینده‌گان پس از واکنش‌های منفی شهروندان، موضوع امتیازخواهی‌ها از حکومت را رد کرده‌اند.


در همین زمینه

افزایش دو برابری امتیازات اعضای مجلس؛ از کرایۀ خانه تا سوخت موتر