آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

در هلمند 4 فصل سال کوکنار کشت می‌شود 18 جدی|دی 1396

 

شماری از کشاورزان هلمندی می‌گویند، آنان امسال نسبت به سال‌های گذشته کوکنار بیشتری کشت می‌کنند. پیش از این آنان در یک سال یک‌بار کوکنار کشت می‌کردند، اما اکنون در یک سال 3 تا 4 فصل کوکنار کشت خواهند کرد و بدون کشت کوکنار قادر به تأمین مخارج زنده‌گی‌شان نیستند.

کشاورزان ولسوالی‌های نوزاد، نهرالسراج، نادعلی، مارجه، گرم‌سیر و شماری از ولسوالی‌های دیگر هلمند برای کشت کوکنار آماده‌گی گرفته‌اند و کشت این بته در برخی از مناطق آغاز شده است.

حافظ‌‌احمد نصرت، استاد دانشگاه هلمند می‌گوید که به علت نبود کشت جایگزین و عدم حاکمیت حکومت، کشت کوکنار در این ولایت افزایش یافته است.

اما حیات‌الله حیات، والی هلمند می‌گوید، آنان برای کاهش کشت کوکنار در این ولایت، کارزار تخریب کشت کوکنار را آغاز می‌کنند.

والی هلمند می‌افزاید، سال قبل نیروهای امنیتی بیشتر مصروف درگیری با طالبان بودند، اما در سال جاری در مناطق تحت کنترل حکومت، به هیچ کشاورزی اجازۀ کشت کوکنار را نمی‌دهند.

بر بنیاد گزارش‌ها، افغانستان بیشترین مواد مخدر جهان را کشت و تولید می‌کند و هلمند به تنهایی 95 درصد کوکنار افغانستان را کشت و تولید می‌کند.