آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

ناامنی و حضور زورمندان سبب شده در 15 ولسوالی میترخوانی نشود 19 جدی|دی 1396

 

مسؤولان شرکت برشنا می‌گویند که به دلیل حضور مخالفان مسلح دولت در 15 ولسوالیِ 5 ولایت کارمندان این شرکت نمی‌توانند که میتر خوانی کنند. آنان می‌گویند، هم‌‌اکنون زورمندان در تره‌خیل و بی‌بی‌ مهروی کابل نیز کارمندان آنان را لت‌و‌کوب می‌کنند و نمی‌گذارند که میترخوانی کنند.

امان الله غالب، رییس شرکت برشنا امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری‌یی در کابل از آوردن اصلاحات در این شرکت سخن می‌زند و می‌گوید که در چند ماه گذشته، مبارزه جدی‌یی را در برابر فساد اداری در این شرکت آغاز کرده‌اند.

آقای غالب ناامنی را بزرگ‌ترین چالش در برابر کار این  شرکت می‌داند و می‌گوید، در صورتی‌که در این 15 ولسوالی میترخوانی صورت گیرد، برق شماری از ولایت‌ها و ولسوالی‌ها از سوی مخالفان مسلح دولت قطع خواهد شد.

مسؤولان شرکت برشنا می‌افزایند که برخی از نهاد‌های دولتی، اعضای شورای ملی، مقام‌های بلندپایۀ حکومتی و شهروندان کشور 10.5 میلیارد افغانی به این شرکت بدهکار بودند که آنان توانستند تنها حدود 2.5 میلیارد آن را  جمع‌آوری کنند.