آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

کوچی‌های معترض بزرگ‌راه کابل-لوگر و خوست-پکتیار را بستند 19 جدی|دی 1396

 

نزدیک به 600 کوچی از نقاط مختلف در منطقه التمور مرکز لوگر تجمع اعتراضی کرده و بزرگ‌راه پکتیا-خوست و کابل- لوگر را برای چندین ساعت به روی رفت‌وآمد بستند.

معترضان می‌گویند، این حرکت اعتراضی را بخاطر مسدود کردن راه رفت‌وآمد کوچی‌های خوست از سوی باشنده‌گان این ولایت انجام داده‌اند.

کوچی‌های معترض هشدار می‌دهند، تا زمانی‌که راه رفت‌و‌آمد کوچی‌های مناطق ببرک تانه و علی شیر به شهر باز نشود، به راه‌پیمایی‌شان ادامه می‌دهند.

محمد الله کوچی که از جلال‌آباد آمده است می‌گوید، معترصان از ولایت‌های گونه‌گون اینجا گرد آمده‌اند و اگر حکومت به خواست آنان رسیده‌گی نکند بزرگ‌راه‌ها را به روی ترافیک باز نخواهند کرد.

رحمت الله از دیگر معترضان می‌گوید، خوستی‌ها بر کوچی‌ها ظلم می‌کنند و تاکنون مقام‌های محلی نیز به گونۀ جدی در این زمینه دست به کار نشده‌اند.

حَکم‌خان حبیبی، والی خوست برای معترضان وعده می‌‌دهد که جنجال باشنده‌گان محل و کوچی‌ها بر سر غصب زمین در این ولایت را به زودی حل می‌کنند.

او می‌گوید، جنجال باشنده‌گان خوست و کوچی‌ها باید از راه گفت‌وگو حل شود و به همین منظور قرار است هیأتی 83 نفری نیز از مرکز بیاید.

جنجال شماری از باشنده‌گان خوست و کوچی‌های مناطق متون، شمل، باک، تریزیو، علی شیر، توره‌اوبه، لندرو، قدمو و لکنو بر سر غصب زمین از چند سال به این‌سو ادامه دارد که این موضوع در برخی موارد، سبب درگیری و تلفات نیز شده است.