آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

صدها کودک در لوگر مشغول کارهای شاقه اند 21 جدی|دی 1396

 

صدها کودک به دلیل فقر خانواده‌های‌شان از شام تا بام در کوچه‌ها، مارکیت‌های مرکز و شماری از ولسوالی‌های لوگر مشغول کارهای شاقه‌اند  و این کودکان به جای فراگیری آموزش مجبور اند که همه روزه برای تأمین مخارج خانواده‌های‌شان کارهای شاقه را انجام می‌دهند.

خلیل‌الله یکی از این کودکان به سلام‌وطندرا می‌گوید، به دلیل فقر و تنگ‌دستی ناگزیر است که  کارهای شاقه را انجام دهد و حکومت هم تا کنون هیچ اقدامی برای ایجاد فرصت آموزشی و کارهای مناسب برای آنان نکرده است.

این کودکان از حکومت می‌خواهند که زمینۀ آموزش و کارهای مناسب را برای آنان فراهم کند.

شاه‌محمد ولیزوی، رییس کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین لوگر به سلام‌وطندار می‌گوید که به دلیل فقر و تنگ‌دستی خانواده‌ها، آمار کودکان کارگر افزایش یافته است.

فیض‌الله ذکی، وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین به سلام‌وطندار می‌گوید که در حال حاضر بیش از یک‌ونیم میلیون کودک در کشور مشغول کارهای شاقه‌اند.

آقای ذکی می‌افزاید، دولت برای حل این مشکل کودکان برنامه‌هایی را روی دست دارد و تلاش می‌کند تا این کودکان مصون باشند.

از سال 2001 میلادی به این‌سو نهادهای گونه‌گونی میلیون‌ها افغانی را برای بهبود زنده‌گی کودکان در کشور هزینه کرده‌اند؛ اما با آن هم دیده می‌شود که میلیون‌ها کودک در کشور به کارهای شاقه مشغول اند که در برخی موارد قربانی تجاوز،قاچاق و بهره‌کشی نیز می‌شوند.