پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

نگرانی‌ها از ادامۀ کار پروژه‌های ساختمانی در فصل سرما 23 جدی|دی 1396

 

شماری از فعالان مدنی و باشنده‌گان پکتیا با نگرانی از کم کیفیت بودن پروژه‌های ساختمانی در این ولایت می‌گویند که ادامه کار پروژه‌های ساختمانی در فصل سرما نتیجۀ خوبی در دست نمی‌دهد و باید مانع ادامۀ کار شد.

حقمل مسعودزی، از فعالان مدنی پکتیا می‌گوید، ادامۀ کار در فصل سرما  سبب می‌شود که پروژه‌ها درست ساخته نشود و به زودترین فرصت هم تخریب شود.

محمد نور یکی دیگر از فعالان مدنی در پکتیا می‌گوید، حکومت باید در سپردن پروژه‌ها دقت کرده و در فصل سرما از ادامۀ کار جلوگیری کند.

فعالان مدنی پکتیا از مقام‌های محلی این ولایت می‌خوهند که از جریان کار این پروژه‌ها نظارت دقیق کنند.

صادق رباطی، یکی از باشنده‌گان شهر گردیز نیز می‌گوید، ساختمان‌های که در این فصل ساخته می‌شوند، دارای کیفیت کم بوده و به زودی هم تخریب می‌شود.

عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا به سلام‌وطندار می‌گوید که این پروژه‌ها از سوی مهندس‌های مسلکی تطبیق و نظارت می‌شود.

به گفتۀ آقای حسرت، هوای گردیز به اندازه‌یی سرد نشده است که مانع تطبیق پروژه‌ها شود.

با این که روزبه‌روز هوا سرد و سردتر می‌شود، هنوز هم کار ساخت ساختمان ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ، اقوام و قبایل، احیا و انکشاف دهات، آمریت کوچی‌ها و کار ساخت یک مسجد بزرگ در ولسوالی زرمتِ پکتیا ادامه دارد.

گفتنی‌ست، هم‌اکنون در کنار پکتیا در برخی از ولایت‌های دیگر هم کار پروژه‌ها