پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

قوم سادات: بدون درج واژۀ سادات شناس‌نامه نمی‌گریم 23 جدی|دی 1396

 

بزرگان اقوام سادات، بیات، قرلوق و خلیلی می‌گویند که بدون درج واژۀ سادات در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، آنان شناس‌نامه نمی‌گیرند و حکومت باید مانند سایر اقدام در کشور هویت آنان را نیز به رسمیت بشناسد.

سیداسحاق گیلانی، از بزرگان قوم سادات امروز (شنبه) در نشستی در کابل می‌گویند، باید هویت تمام اقوام ساکن در کشور در شناس‌نامه‌های الکترونیکی درج شود.

سایر شرکت کننده‌گان این نشست نیز تأکید می‌کنند که در صورت عدم درج واژۀ سادات و سایر اقوام در شناس‌نامه‌ها، ملی بودن روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی زیر پرسش می‌رود و بهتر است این روند آغاز نشود.

پیش از این سایر اقوام کشور نیز خواهان درج هویت‌شان در شناس‌نامه‌های الکترونیکی شده اند.  هم‌اکنون بحث‌ها روی درج و عدم درج واژۀ افغان در شناس‌نامه‌های الکترونیکی در مجلس نماینده‌گان نیز داغ است.