دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

نشست نماینده‌گان طالبان و حزب اسلامی در ترکیه وارد دومین روزش شد 24 جدی|دی 1396

 

شورای عالی صلح با تأیید برگزاری نشست میان طالبان و حزب اسلامی در ترکیه می‌گوید، این نشست وارد دومین روزش شده است؛ اما رسمی نیست.

اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین‌الملل شورای عالی صلح در گفت‌وگویی به سلا‌ وطندار می‌گوید، گفت‌وگوها میان نماینده‌گان طالبان و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، پیرامون صلح در کشور وارد دومین روزش شده است.  به گفتۀ آقای قاسمیار، همایون جریر، نمایندۀ با صلاحیت حزب اسلامی در این نشست اشتراک کرده است. با این حال او تأکید می‌کند که نشست ترکیه رسمی نیست.

مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح در بارۀ اشتراک اعضای این شورا در نشست ترکیه چیزی نمی‌گوید؛ اما از برگزاری این گونه نشست‌ها استقبال می‌کند.

نادر افغان، سخنگوی حزب اسلامی نیز اشتراک عضو ارشد این حزب در نشست ترکیه را تأیید می‌کند؛ اما می‌گوید، این نشست به درخواست حزب اسلامی برگزار نشده است.

به گفتۀ سخنگوی حزب اسلامی، همایون جریر از اعضای ارشد این حزب و فرد دیگر به درخواست حکومت افغانستان و یا هم شورای عالی صلح در نشست ترکیه شرکت کرده‌اند.

آگاهان سیاسی در مورد برگزاری این گونه نشست‌ها دیدگاه‌های متفاوت دارند.

نظرمحمد مطمئن، آگاه سیاسی می‌گوید، برگزاری این گونه نشست‌ها هیچ نتیجۀ مثبتی در پی نخواهد داشت. اما محب‌الله شریف، از دیگر آگاهان سیاسی برگزاری این گونه نشست‌ها را مؤثر می‌داند:

چندی پیش گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی سفری به ترکیه داشت. گفته‌هایی وجود دارد که او در این سفر با مقام‌های ترکیه در مورد آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان صحبت کرده است و در کنار آن با نماینده‌گان طالبان نیز تماس‌هایی داشته که نتیجه‌بخش نبوده است.