دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

انتقادها از انتخاب عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات 24 جدی|دی 1396

 

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان، فعالان سیاسی و نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند، رییس جمهور غنی با تعیین کمتیۀ گزینش قانون انتخابات کشور را نقض کرده و فردی که از این مجرا به عنوان عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شده است، مشروعیت حقوقی ندارد.

کمیتۀ گزینشی که از سوی رییس جمهور غنی تعیین شده بود، به روز پنج‌شنبۀ هفتۀ پیش گزارش کاری‌اش را ارایه کرد. رییس جمهور غنی هم در خلای چند روزی حفیظ‌الله هاشمی، رییس دبیرخانۀ مجلس سنا را به عنوان عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرد.

غلام‌حسین ناصری، عضوی مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید، رییس جمهور با تعیین کمیتۀ گزنیش برای معرفی عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات قانون انتخابات کشور را نقض کرده است و فردی که خلاف قانون انتصاب شود، مشروعیت حقوقی ندارد.

آقای ناصری می‌گوید، انتصاب افراد غیرمسلکی سبب می‌شود که افغانستان بار دیگر یک انتخابات پر تقلب را تجربه کند.

نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید، حکومت با گزینش چنین افرادی در کمیسیون انتخابات و ایجاد تنش‌های سیاسی در کشور، از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شورای ولسوالی‌ها در زمان معین‌اش فرار می‌کند.

به گفتۀ رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، کمیسیون انتخابات در چنگ حکومت قرار دارد و تمام تصمیم‌ها از سوی حکومت گرفته می‌شود. او می‌گوید، عضو جدید کمیسیون انتخابات از طریق یک روند غیر قانونی تعیین شده است.

آصف آشنا، فعال سیاسی به این باور است که حکومت با عملکردهای غیر قانونی و انتصاب چنین افرادی در کمیسیون انتخابات در پی مهندسی کردن انتخابات‌های آینده کشور است.

آقای آشنا می‌افزاید، رییس جمهور غنی با عملکردهای غیرقانونی‌اش کشور را به سمت بحران سوق می‌دهد.

خواستم دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.