دوشنبه 30 دلو|بهمن 1396 برابر با 19 فبروری 2018

نور: اگر معاشات را اجرا نکنید، از عواید بلخ اجرا می‌کنم 24 جدی|دی 1396

 

روز پیش ادارۀ ارگان‌های محلی اعلام کرد که پس از این امضای عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ اعتبار ندارد و حقوق کارمندان محلی با امضای او اجرا نمی‌شود.

عطا محمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت امروز (یک‌شنبه) در واکنش به گفته‌های ادارۀ ارگان‌های محلی می‌گوید که اگر این ادارۀ مانع اجرای معاشات ماموران شود، گزینه‌های دیگر نیز دارد و معاشات را از عواید بندر حیرتان اجرا می‌کند.

آقای نور می‌گوید: «در صورتی‌که بسیار مجبورم ساختید، معاشات ماموران بلخ را از صدها میلیون دالر عواید بندر حیرات که به کیسۀ شما می‌ریزد، مستقیم اجرا می‌کنم.»

آقای نور هشدار داده می‌گوید که ادارۀ ارگان‌های محلی در موضوعات بزرگ سیاسی مداخله نکند و تا نتیجۀ گفت‌وگوها میان جمعیت و ارگ ریاست جمهوری به صفت والی بلخ می‌ماند و امضایش هم مدار اعتبار است.

آقای نور با این که از وزارت‌ مشخصی نام نمی‌برد، می‌گوید، وزارت‌خانه از تلاش‌هایش برای ایجاد مشکل دست‌بردار شود و در صورت ادامۀ این وضعیت از گزینه‌های دیگر استفاده می‌کند.

عطامحمد نور، حدود یک‌ماه  پیش از مقام ولایت بلخ کنار زده شد و مهندس داود نیز به عنوان والی جدید این ولایت معرفی شد، اما تاکنون آقای نور از کرسی ولایت کنار نرفته و می‌گوید، در صورتی‌که مذاکرات جمعیت و ارگ به نتیجۀ نرسد، هیچ قدرتی توان برکناری‌اش را ندارد و تا پایان عمر حکومت وحدت ملی به کارش ادامه می‌دهد.